Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/128/2020 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/101/2019 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rajcza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe