Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.463.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 14 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/225/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe