Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.469.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 14 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność całości zarządzenia Nr 0050.68.2020 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Skoczów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe