Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.446.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 127/XX/2020 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 233/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe