Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.447.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 130/XX/2020 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia statutu Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe