Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.475.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVI/168/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe