Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 161/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe