Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/242/2020 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe