Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe