Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/356/20 Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/316/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe