Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/357/20 Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe