Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Starcza

z dnia 20 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Starcza za 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe