Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.470.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020-2032"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe