Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.472.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe