Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.462.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 maja 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mstów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe