Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/417/20 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe