Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/169/20 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Gorzyce na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gorzyce na lata 2017-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe