Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/228/2020 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zbrosławice, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe