Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Żywiec; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 26 lutego 2020 r.

do Porozumienia z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki niektórych zadań związanych z utrzymaniem wiat i przystanków autobusowych usytuowanych w pasie drogi powiatowej na terenie Miasta Żywca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe