Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Świnna; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

do Porozumienia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Świnna wykonania zadania publicznego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe