Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; Wójta Gminy Psary

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania do zarządzania ciągów pieszo-rowerowych i drogi dojazdowej położonych wzdłuż drogi krajowej DK 86

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe