Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/371/20 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/345/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe