Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/372/20 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/346/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe