Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/199/20 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe