Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.507.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 139/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe