Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.536.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/143/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe