Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.537.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe