Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.568.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Chybie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej, znajdującej się na terenie gminy Chybie do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe