Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.556.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 144/XXIV/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe