Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 95/XV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/XXIV/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe