Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 96/XV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe