Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe