Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/224/2020 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe