Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 196/XI/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie uchwały Nr XXIII/308/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe