Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe