Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.584.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe