Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/210/2020 Rady Gminy Psary

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/132/2019 Rady Gminy Psary z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku w Psarach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe