Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/330/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 czerwca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe