Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 146/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe