Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 152/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe