Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 155/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie zasad jego przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe