Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Pawonków

z dnia 30 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe