Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/167/2020 Rady Gminy Porąbka

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe