Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.575.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr PR.0007.52.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe