Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.637.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 96/XV/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe