Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.639.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/208/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebalnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe