Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/141/2020 Rady Gminy Łękawica

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2020 Rady Gminy Łękawica z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz określenia jej formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe