Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/144/2020 Rady Gminy Łękawica

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łękawica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe