Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.293.2020 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI.266.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe