Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Lyski; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Lyski prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap VII zatoka autobusowa"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe